top of page

Privacy policy

De Autocentrum van Egmond heet u van harte welkom op onze website en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

 

Autocentrum van Egmond respecteert uw privacy

 

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en besteden wij daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze website hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel, bv. in het kader van uw registratie, een enquête, een wedstrijd of bij het uitvoeren van een contract.

 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij ook de volgende informatie: IP-adressen, de website van waaruit u ons bezoekt (referrer), bekeken pagina’s, gedownloade bestanden (downloads), bekeken filmpjes/beluisterde geluidsfragmenten, individueel aangeklikte links, zoektermen of -zinnen (site search), duur van het bezoek, gebruikte browser enz. Indien uw bezoek het resultaat is van onlineadvertenties zoals banners, videoreclame, reclame op zoekmachines enz., registreren wij ook welke banner, woord uit de advertentie enz. uw bezoek aan de website van Autocentrum van Egmond motiveerde.

 

Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website verder optimaliseren en nog beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

 

Het gebruik van cookies

 

1) Autocentrum van Egmond-cookies

 

Autocentrum van Egmond gebruikt cookies en actieve componenten (bv. JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te traceren en het design van de website aan te passen.

 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Indien gewenst kunt u deze cookies op elk ogenblik verwijderen. Hierdoor kunnen bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

 

Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het wissen van cookies.

2) Cookies van derden

 

De Autocentrum van Egmond-website bevatten content en diensten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Autocentrum van Egmond heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers.

 

Merk op dat de optie van Autocentrum van Egmond om de instellingen voor cookies te configureren geen invloed heeft op cookies en actieve componenten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter).

 

Raadpleeg de respectieve website van deze providers voor informatie over hoe uw gegevens worden behandeld.

 

Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media

 

1) Facebook

 

Autocentrum van Egmond-website gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de woorden "Facebook", "Vind ik leuk" of "Delen".

 

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Facebook en geeft u de toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek linken aan uw Facebook-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Facebook waar ze wordt opgeslagen.

 

Raadpleeg de Facebook Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

 

Indien u niet wil dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

 

2) Twitter

 

Autocentrum van Egmond-website gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Twitter dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of het woord "tweet".

 

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Twitter en geeft u de toestemming om de gegevens naar Twitter te versturen. Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Twitter waar ze wordt opgeslagen.

 

Raadpleeg de Twitter Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

 

Gebruik van externe links

 

Autocentrum van Egmond-website kan links bevatten naar website van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is Autocentrum van Egmond niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

 

Gebruik van persoonsgegevens en doelspecificatie

 

Autocentrum van Egmond of een door Autocentrum van Egmond aangestelde serviceprovider gebruikt uw persoonsgegevens voor het technische beheer van website, klantadministratie, productenquêtes, aanvragen die u indient bij Autocentrum van Egmond en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doeleinde of volgens de verwerkingsdoeleinden die staan vermeld op de respectieve locaties op onze website. Onze werknemers en de door Autocentrum van Egmond aangestelde serviceproviders zijn verplicht tot geheimhouding en moeten de bepalingen van de Nederlandse wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens & Telecommunicatiewet).

 

Daarnaast wordt de naleving van alle vereiste technische en organisatorische maatregelen gegarandeerd.

 

Veiligheid

 

Autocentrum van Egmond neemt veiligheidsmaatregelen opdat uw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

Reclame

 

Wanneer u ons persoonsgegevens bezorgt, gebruiken wij deze om u te informeren over onze producten en diensten en, indien van toepassing, om u op te nemen in onderzoeken, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Indien u hebt ingestemd met dit gebruik, maar niet langer reclame van Autocentrum van Egmond wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Uw gegevens worden dan gewist, of indien ze noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding, geblokkeerd.

 

Toestemming intrekken

 

U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken voor de toekomst intrekken.

 

De persoonsgegevens worden gewist indien de toestemming voor de opslag ervan wordt ingetrokken, indien de kennis van de persoonsgegevens niet langer vereist is voor het uitvoeren van het doeleinde of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is.

 

Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed.

 

Contact

 

Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging.

 

Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, zullen we ze op uw verzoek aanpassen.

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken het.

bottom of page